BarevBlog
  • Home
  • Տեսաուղերձ

Category : Տեսաուղերձ

Թոփ Տեսաուղերձ

«2017 Թվականին ԲՀԿ-ն,ՀՅԴ-ն,ՀՀԿ-ն օրենք են ընդունել,որ իրենք ճանաչում են հոմոսեքսուալիստների դրսից բերաց ամուսնական անձնագրերը».Քրիստինե Հալաջյանի լայն անդրադարձը Գևորգ Պետրոսյանին

admishik
ԴԻՏԵԼ ԱՆՊԱՅՄԱՆ: «2017 Թվականին ԲՀԿ-ն,ՀՅԴ-ն,ՀՀԿ-ն օրենք են ընդունել,որ իրենք ճանաչում են հոմոսեքսուալիստների դրսից բերաց ամուսնական անձնագրերը».Քրիստինե Հալաջյանի լայն անդրադարձը Գևորգ Պետրոսյանին