• Home
  • Հերոսներ Հայկական բանակ

Category : Հերոսներ Հայկական բանակ

Հերոսներ Հայկական բանակ

Հայ զինվորը չի պարտվել, ժամանակը եկավ ամեն ինչ հետ ենք բերելու, միայն պետք է հիշել, որ… Ժամկետային զինծառայողի շատ կարևոր խոսքերը պետք է լսի յուրաքանչյուր ՀԱՅ

admishik
Հայ զինվորը չի պարտվել, ժամանակը եկավ ամեն ինչ հետ ենք բերելու, միայն պետք է հիշել, որ… Ժամկետային զինծառայողի շատ կարևոր խոսքերը պետք է լսի յուրաքանչյուր