Ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդի սահմանափակման եվրոպական փորձը

Ինչպես գիտեք՝ գովազդի մասին ՀՀ օրենքումնախատեսվողփոփոխություններիարդյունքումՀայաստանիՀանրապետությունում պետք է ամբողջությամբարգելվիվիճակախաղերի (տոտալիզատորների) և ինտերնետշահումովխաղերիգովազդը։ Նախագծիհեղինակները, որպեսհիմնավորումնմանծայրահեղքայլի՝ ի թիվսայլփաստարկների, բերումեննաևեվրոպականերկրներիփորձը։

Սակայն «եվրոպականփորձի» ամենամակերեսայինհետազոտություննանգամցույց է տալիս, որ վիճակախաղերի (տոտալիզատորների) և ինտերնետշահումովխաղերիգովազդը չի արգելվումայներկրներիբացարձակմեծամասնությունում, որտեղդրանք կազմակերպելու գործունեությունըթույլատրված է օրենքով։ Այսինքն՝ եթետվյալերկրումթույլատրվում է կազմակերպել, օրինակ՝ առցանցկազինոխաղեր, ապա գովազդել այդ նույն խաղերըտվյալերկրումնույնպեսթույլատրվում է։  Որոշդեպքերումկիրառվումենտարատեսակսահմանափակումներ, ինչպիսիքեն՝ գովազդի հեռարձակմանտևողությունը, խաղամոլության վերաբերյալ նախազգուշացումները և այլն: Սակայն ի սպառարգելելգովազդելգործունեությանմիտեսակ, որըմիանգամայնթույլատրելի է և օրինական՝ եվրոպացիներիմտքովդեռևս չի անցել։

Արևմուտքումընդամենըգործումենողջամիտսահմանափակումներ։ Մասնավորապես, միշարքերկրներումառկաենհեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով գովազդի սահմանափակումներմիայնորոշակիժամերի համար (Գերմանիա, Միացյալթագավորություն, Իսպանիա, Պորտուգալիա, Նիդերլանդներ)։ Երկրների մեկ այլհատվածումառկաեննաևհամացանցով գովազդի հստակ և մասնակիսահմանափակումներ, այն է՝ գովազդի թույլտվությունմիայնսպորտայինտեղեկատվությանտրամադրմամբմասնագիտացածկայքերում (Ռուսաստան)։Կանաևվիրտուալսլոթերի, առցանցկազինոյի և առցանցպոկերի գովազդի արգելք ժամը 6:00-ից 21:00-ն (Գերմանիա)։ Ընդորում՝ անգամայներկրներում, որտեղվիճակախաղերի, շահումովխաղերի գովազդի արգելք է սահմանված, այդ արգելքը չի տարածվումտոտալիզատորների գովազդի վրա(Էստոնիա)։

Եվրոպականերկրներիգերակշռողմեծամասնությունումսահմանափակումներըվերաբերումենգովազդումտրամադրվողտեղեկատվությանբովանդակությանը և մատուցմանձևերին, ինչպես նաև հասանելիությանը անչափահասներին։

Միևնույնժամանակ, «Պատասխանատու խաղի» կանոնակարգումները, որոնք հենցԵվրոպայումհամարվումենխաղացողներիիրավունքներիպաշտպանությանհիմնական և ամենաարդյունավետմիջոցը, կարողենդառնալփայլունայլընտրանք գովազդի արգելքին: Օրենսդրականփոփոխությունները պետք է միտվածլինենոչթեառհասարակխաղերիմասնակցությունըսահմանափակելուն կամ արգելելուն, այլ, օրինակ՝ «Պատասխանատու խաղի» կանոնակարգումներներդնելուն և խաղերըորպեսժամանցիտեսակ, այլոչթեխաղամոլության կամ գումարաշխատալումիջոցընկալվելուն։

Related posts

Ադրբեջանական գերությունից մեր 10 եղբայրները վերադարձան. Տեսանյութ

admishik

Սսպшռնում էին, որ հենց ձшյն հшնենք կմորթեն, 8 шմիս ռեժիմով ծ եծ ում էին․Ի՞նչ է պшտմում Բաքվի բանտի դժոխային օրերից նшխկին ռшզմшգերին

admishik

Բшքվի բшնտի դժոխքը․ սպшռնում էին, որ հենց ձшյն հшնենք կմ որթեն, 8 шմիս ռեժիմով ծ ե ծում էին․Ի՞նչ է պատմում նախկին ռшզմшգերին

admishik

Վերադարձող 10 գերիների անունները հայտնի են

admishik

Հրատապ Լուր․Գերիները Վերադառնում են․Բացառիկ Տեսանյութ

admishik

ՀՐԱՇԱԼԻ ԼՈւՐ… Ռпւստամ Մուրադովը Բшքվից գերիներ է բերում

admishik

Վարչապտը, Սամվել Բաբայանը Արամ Սարգսյանը հենց հիմա Շտապ Նիստ Ի՞նչ են քննարկում․Տեսանյութ

admishik

Քիչ шռшջ․Երևшնի Դшվիթ Բեկ փողոցում «Լեքսուս»–ի վшրորդը կրшկեց «Օպել»–ի վшրորդի ուղղությшմբ

admishik

Ինչպես է Նիկոլն անցկացնում շաբաթ օրը Սամվել Բաբայանի հետ. Տեսանյութ

admishik